Κοπή στη γραμμή μήκους

p0

1.Το 2019, Αργεντινή.
Κομμένο σε μήκος, 1500x6mm.