βίντεο

ERW 32 Tube Mill

ERW50×3mm Tube Mill

ERW 60×4mm Tube Mill

ERW76 Tube Mill Line

ERW89 Tube Mill

ERW89 Tube Mill

ERW200*200mm Γραμμή Μύλου Άμεσης Διαμόρφωσης Σωλήνων

ERW165 Tube Mill (FFX Forming)

ERW168×8mm Tube Mill

ERW130×130mm Απευθείας Σχηματισμός σε τετράγωνη γραμμή σωλήνων

200X200×10mm Απευθείας διαμόρφωση σε τετράγωνο μύλο σωλήνων

ERW250×250×12mm Απευθείας διαμόρφωση σε τετράγωνο μύλο σωλήνων

ERW300×300×16mm Αυτόματη απευθείας διαμόρφωση σε τετράγωνη γραμμή σωλήνων

1800×(2 - 8)mm Γραμμή κοπής σε μήκος

ZJ1600mm× (0,2-2,5mm) Γραμμή σχισμής

Κρύο πριόνι για χαλύβδινο σωλήνα 89 mm

ZJ1600 ×(0,3-3,0)mm Γραμμή κοπής υψηλής ταχύτητας

ZJ1600 X 4,5mm Γραμμή σχισμής

Αυτόματο μηχάνημα συσκευασίας σωλήνων